Fizičnim osebam so na voljo nepovratne finančne spodbude za električna vozila in ugodni krediti za rabo obnovljivih virov energije, večjo energijsko učinkovitost stanovanjskih stavb in električna vozila ter ugodni krediti za različne ukrepe na področju varstva voda in učinkovite rabe vode ter ravnanja z odpadki.

https://www.ekosklad.si/fizicne-osebe

Eko sklad pravnim osebam nudi finančne spodbude v obliki ugodnih kreditov za različne naložbe na vseh področjih varstva okolja in nepovratnih finančnih spodbud za različne ukrepe učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije.

https://www.ekosklad.si/pravne-osebe