SEDEŽ PODJETJA

SGI d.o.o., Kosovelova ulica 9
5280 Idrija
Telefonska številka: (05) 374 33 30
Mobilna številka: 070 496 142
E-pošta: info@sgi.si

PE ILIRSKA BISTRICA

SGI d.o.o., Bazoviška cesta 38
6250 Ilirska Bistrica
Telefonska številka: (05) 714 19 21
Mobilna številka: 041 323 034
E-pošta: robert.lican@sgi.si

PROJEKTI IN REFERENCE

FAQ

Zanima me, približno kolikšna je vrednost stanovanja v bloku, zgrajenem leta 1980, 82 kvadratnih metrov, neopremljeno, centralno ogrevano, s kletjo. Zanima me tudi, kje bi se lahko pozanimal za natančnejšo ocenitev vrednosti stanovanja.
Hvala vnaprej in lep pozdrav

Spoštovani.

Za realno oceno vrednosti stanovanja bi potrebovali tudi podatke o morebitni obnovi in lokaciji stanovanja, v kateri etaži se nahaja itd.
Za natančejšo ocenitev vrednosti stanovanja je potrebno angažirati cenilca gradbene stroke.

Žena, ki nima lastnih prihodkov, oddaja lastniško stanovanje v najem (mesečna najemnina 300,00 EUR). Zanima me kolikšen je davek na oddajo in ali ima kot oseba, ki nima drugih prihodkov, možnost uveljavljati povračilo davka? Kako je s plačilom davkom, če je najemnik pravna oseba – ga plača najemnik ali najemodajalec? Hvala za odgovor in lep pozdrav,
M. Babič

Spoštovani.

Pri oddaji premoženja v najem je potrebno plačati dohodnino. Zakon o dohodnini (ZDoh-2, Ur. list RS, št. 117/06 s spremembami) navaja zgolj obdavčitev najemnine, ne glede na to ali je najemnik fizična ali pravna oseba.

Davčna osnova je dohodek prejet iz oddajanja premoženja v najem, zmanjšan za normirane stroške v višini 40% od dohodka doseženega od oddajanja premoženja v najem.

Ne glede na prej navedeno, lahko zavezanec namesto normiranih stroškov uveljavlja dejanske stroške vzdrževanja premoženja, če jih v času oddajanja premoženja v najem za navedeno premoženje plačuje sam. Dejanski stroški vzdrževanja se priznajo na podlagi računov.

Če se stanovanje nahaja v objektu z upravnikom, lahko kot dejanske stroške vzdrževanja uveljavljate tudi dejansko porabljena sredstva rezervnega sklada za vzdrževanje večstanovanjske stavbe. Zavezancu se v tem primeru prizna znesek njemu pripisanih porabljenih sredstev rezervnega sklada, ki so bila vplačana v zvezi z nepremičnino, oddano v najem, in sicer na podlagi obvestila upravnika, ki nastale stroške vzdrževanja porazdeli med etažne lastnike po vnaprej določenih kriterijih in sestavi razdelilnik oziroma obračun teh stroškov.

Pozdravljeni,Zanima me kolikšen je davek pri oddaji nepremičnine v najem.

Npr. Mesečna najemnina znaša 380 EUR, koliko od tega je potrebno odšteti za davek?

Hvala in lp,
Iris

Pozdravljeni.

Davek od dohodka iz oddajanja nepremičnine oziroma premoženja v najem predstavlja enega od virov dohodkov, ki so obdavčeni z dohodnino.

Višina končne obdavčitve je odvisna od vseh vaših dohodkov pridobljenih v davčnem obdobju.
Za okvirno predstavo si izračunajte predvidene dohodke in vpoštevajte dohodninsko davčno lestvico.

Sem potencialni kupec zemljišča, ki je po prodajalčevih besedah, definirano kot pašnik – to je seveda potrebno preveriti. Parcelo bi kupil za gradnjo. Trenutno je zemljišče veliko 4000 m2, vendar pa sva se s prodajalcem (se poznamo, pa vendar) nekako domenila, da bi se kupilo 1000 m2 ali pa 2000 m2 – njemu je vseeno. Sedaj me pa zanima kakšen je postopek z njegove strani? Verjetno je potrebno parcelo najprej razdeliti. Katere papirje pa lahko jaz že sedaj pridobim, čeprav parcela še ni razdeljena? To me zanima še preden se sploh lotimo kakšnih pogodb in plačila are. Tu pridejo na vrsto tudi notarji in kakšen odvetnik.
Spoštovani.

Svetujemo vam, da se na prostorskem oddelku vaše občine pozanimate glede statusa zemljišča. Pridobite si lokacijsko informacijo za gradnjo na predmetnem zemljišču. Iz navedenega dokumenta bo razvidno ali je in kakšna gradnja je na zemljišču dovoljena.

Če je območje predvideno za gradnjo želenega objekta, mora lastnik preko neke geodetske družbe najprej realizirati parcelacijo zemljišča.
V zavarovanje vaših interesov lahko z lastnikom, po ugotovitvi, da je na zemljišču želena gradnja mogoča, sklenete predpogodbo, kjer se dogovorite, da boste zemljišče kupili ter dogovorite površino in ceno zemljišča. Ko bo parcela odmerjena pa sklenete prodajno pogodbo.

Ali je dovolj, da sem oproščen davka na kapitalski dobiček, če sem imel v nepremičnini stalni naslov več kot tri leta ali moram imeti stalni naslov do prodaje stanovanja?

Spoštovani.

V primeru odsvojitve stanovanja ste dohodnine iz naslova dobička iz kapitala oproščeni, če ste imeli na tem naslovu prijavljeno stalno bivališče in tam dejansko bivali vsaj tri leta pred odsvojitvijo.

Ne glede na navedeno, ste davka oproščeni v primeru, če ste stanovanje pridobili pred 1. januarjem 2002.

Pozdravljeni. Zanima me, kdo plača davek na premičnine – stanovanjsko opremo pri najemu stanovanja – najemodajalec, to je lastnik, ali najemnik?
Za odgovor se vam najlepše zahvaljujem.

Pozdravljeni.

Pri oddaji stanovanja v najem je zavezanec za plačilo dohodnine iz naslova dohodka od oddajanja premoženja v najem, najemodajalec, ne glede na to ali oddaja opremljeno ali neopremljeno stanovanje.

Kakšna je stopnja davka pri prometu nepremičnin pri darilni pogodbi med:
– bratom in sestro
– stricem in nečakom
Hvala za odgovor.
Tomaž

Pri darilni pogodbi gre za neodplačni prenos lastninske pravice, zato v tem primeru ni davka na promet nepremičnin, ampak pride v poštev davek na dediščine in darila.
V obeh primerih, gre za II. dedni red, kar pomeni od 5 – 14% davka, odvisno od višine darila.
Ali plačam davek za promet z nepremičninami, pri darilni pogodbi, kjer je obdarovanec v prvem dednem redu?

Spoštovani.

Promet nepremičnin kot ga določa Zakon o davku na promet nepremičnin, predstavlja vsak odplačni prenos lastninske pravice na nepremičnini. Ker je darilo po svojem namenu neodplačne narave, ne zapade pod omenjeni davek.

Obdarovanec v prvem dednem redu je tudi oproščen plačila davka na dediščine in darila.

Kako napišemo darilno pogodbo, kaj vsebuje,… zanima me vse kar moramo storiti v zvezi z darilno pogodbo?
Hvala!
Darilno pogodbo ureja Obligacijski zakonik – OZ (Ur. list RS 83/2001 z dopolnitvami) v čl. od 533 – 556.Več  o darilni pogobi si lahko preberete tudi na spletni strani:
http://www.slonep.net/subareas.html?lev1=7&lev2=74&lev3=568&filt=568

Pozdravljeni!

Obračam se na vas v upanju, da mi boste na kakršenkoli način pomagali rešiti težavo ali vsaj usmeriti na pravo pot. Živim v hiši, kjer sem 1/4. lastnica. Isto vrednost lastništva ima moj brat. Mati pa polovico hiše. Fizično lastništvo ni urejeno.
V hiši živiva z bratom (vsak v svoji etaži), mati stanuje drugje. Inštalacija (vodna, centralna in električna) v hiši ni ločena – stroške smo si delili z bratom. Glede na to, da je brat živel s punco, jaz pa z dvema otrokoma in možem, je bil naš delež razumno večji. Sedaj pa se je bratova punca odselila in brat zahteva občutno manjši delež (meni nerazumljiv in prepričana sem, da ni na pošten način)- poleg tega noče več plačevatni že porabljeno kurilno olje, za katerega kredit sem vzela jaz in imam do izplačila še 10 mesecev (12-mesečni kredit).
Brat na nikakršen način ne odstopa od zahtevanega; “tudi če odklopijo dovod električne energije”, pravi. Kaj naj storim? Na koga naj se obrnem? Kje naj začnem iskati svojo pravico?
Za kakršenkoli nasvet – VAM NAJLEPŠA HVALA!

Vse dobro vam želim

Spoštovani!

Glede na navedeno, vam predlagamo, da se z bratom skušate dogovoriti glede namestitve merilnikov porabljene vode in ogrevanja, v kolikor način izvedbe instalacij to dopušča brez večjih gradbenih posegov. Pri vašem dobavitelju električne energije se še pozanimajte glede možnosti ločenega obračunavanja električne energije (za kar bo nabrž potreben tudi poseg na elektro instalacijah).

Zanima me kaj bi bilo zame ugodnejše?
Imamo parcelo in stanovansko hišo katere lastnika sta moja mati in moja babica. Babica je pripravljena narediti darilno pogodbo, kjer bi svoj delež podarila meni- vnukinji. glede davkov pa me zanima, ali bi bilo ugodneje, če bi svoj deleš babica podarila svoji hčerki, moji materi in moja mati svoj delež meni. Tako da bi izvedli dve darilni pogodbi prvemu dediču, namesto eno pogodbo, drugemu dediču-vnukinji.

Zakon o davku na dediščine in darila določa, da v I. dedni red, za katerega velja oprostitev davka, sodijo tudi darila med zapustnikom oziroma darovalcem ter vnuki. Oprostitev davka velja torej tudi, če vaša babica njen delež podari neposredno vam.

Lep pozdrav!

Pri starših, ki sta enakovredna lastnika stanovanjske hiše, si bom preuredil neizdelano podstrešje v mansardno stanovanje (ocena stroškov 40.000 EUR).

Preden se lotim prenove, bi želel svoj status tudi pravno zavarovati:

-neomejeno uporabo svojega stanovanja znotraj stanovanjske hiše

-po smrti staršev bi bratu izplačal njegov delež (polovico vrednosti nepremečnine brez mojega vložka â?? torej brez mansarde) â?? on bi se odpovedal dedovanja v naravi

Če je le možno, trenutnega pravnega stanja (lastništva) hiše ne bi spreminjal.

Prosim za nasvet, kako čim bolj enostavno in s čim manj stroškov rešiti zadevo?

Hvala!

Pozdravljeni!

V kratkem povzemamo 48. čl. Stvarnopravnega zakonika, ki ureja povečanje vrednosti nepremičnine in v glavnem rešuje vaš primer.

Če graditelj s soglasjem lastnika nepremičnine postavi, prizida ali izboljša zgradbo, na nepremičnini sicer ne pridobi lastninske pravice, lahko pa od lastnika zahteva povračilo za tisto, za kar je bil ta obogaten

Lastnik in graditelj se lahko dogovorita, da na nepremičnini nastane solastnina. Graditelj lahko na podlagi takega dogovora (ki naj bo pisen) zahteva izstavitev listine za vpis solastnine v zemljiško knjigo. Zastaralni roki v tem primeru tečejo šele od dneva, ko je graditelj izgubil posest nepremičnine (npr. če se sprete s starši in se odselite).

Glede na to, da pravnega stanja zaenkrat ne želite spreminjati vam svetujemo, da za opravljena gradbena in ostala obrtna dela hranite račune iz katerih bo razviden vaš finančni vložek pri povečanju vrednosti nepremičnine. Poleg navedenega vam priporočamo tudi, da si beležite porabo časa, ki ga boste porabili pri gradnji.

Leta 2003 sva z očetom sklenila darilno pogodbo brez navedbe vrednosti darila. Sedaj parcelo prodajam (z vednostjo in dovoljenjem očeta, seveda)in me zanima,če bo v primeru prodaje prišlo do problemov zaradi določitve davka, ker vrednost na dan podpisane darilne pogodbe ni bila navedena. Skratka, zanima me vse v zvezi z davki ob prodaji parcele. Hvala za vaš odgovor. LP, Nadja

Spoštovani.

Pri prodaji zemljišča boste morali plačati 2% davka na promet nepremičnin od dogovorjene vrednosti v prodajni pogodbi.
V kolikor se s kupcem ne dogovori drugače, ste namreč zavezani k plačilu omenjenega davka.

Glede na to, da ste nepremičnino pridobili leta 2003, bo potrebno plačati tudi davek od dobička iz kapitala (dohodnina). Plačani davek se šteje kot dokončen davek, stopnja davka pa bi znašala 20% od doseženega dobička. Če bi zemljišče prodali npr. po dopolnjenih petih letih od pridobitve, bi stopnja davka znašala 15%.

Davčna osnova za odmero davka predstavlja razliko med vrednostjo zemljišča ob pridobitvi (obdarovanju) in vrednostjo ob odsvojitvi (prodaji). Glede na to, da vrednost zemljišča v darilni pogodbi ni bila določena, bo davčna uprava zahtevala cenitev sodnega cenilca, ki bo ugotovil, kakšna je bila  vrednost zemljišča ob sklenitvi darilne pogodbe.

Ali se lahko s kupcem stanovanja dogovorim za plačilo davka na promet nepremičnin? (DL)
Da. Zakon o davku na promet nepremičnin sicer določa, da je davčni zavezanec za plačilo omenjenega davka prodajalec, lahko pa se kupec in prodajalec s pogodbo dogovorita, da obveznost plačila davka prevzame kupec.
Zanima me, v katerem primeru in kdaj je potrebno plačati davek na promet nepremičnin. (DL)
Davek na promet nepremičnin se plačuje v primeru odplačnega prenosa lastninske pravice na nepremičninah ter ob zamenjavi nepremičnin. Davčna osnova za plačilo davka je dogovorjena prodajna cena. Če davčni organ ugotovi, da je cena bistveno nižja od normalne tržne cene, obračuna davek od ugotovljene tržne cene nepremičnine. Stopnja davka znaša 2% od pogodbene vrednosti nepremičnine.Zavezanec za davek na promet nepremičnin mora vložiti napoved v 15 dneh po nastanku davčne obveznosti pri davčnem organu, na območju katerega nepremičnina leži. Nastanek davčne obveznosti nastopi s sklenitvijo pogodbe s katero se prenaša lastninska pravica na nepremičnini. Pristojni davčni organ izda odmerno odločbo v 30 dneh od prejema napovedi za odmero davka.

Davčnemu zavezancu, ki ni napovedal davčne obveznosti oziroma ni pravočasno napovedal davčne obveznosti, se od odmerjenega davka zaračunajo zamudne obresti za čas od poteka roka za vložitev napovedi do odkritja te obveznosti oziroma do naknadne vložitve napovedi.

Plačilo davka na promet nepremičnin predstavlja bistveno predpostavko za overitev podpisov na pogodbi o prenosu lastninske pravice na nepremičnini. Brez overjenih podpisov pa ni mogoče izvesti vpisa lastninske pravice v zemljiško knjigo.

Zanima me, kje na internetu je mogoče videti nove pohištvene smernice?

Lp,
Ana

Spoštovana

Novosti je najlažje spremljati na spletnih naslovih posameznih proizvajalcev, na uradnih straneh pohištvenih sejmov, kot sta na primer pohištveni sejem v Milanu in Kölnu, oz. na naslovih oblikovalskih revij ter na različnih straneh, ki spremljajo dosežke s področja pohištvenega in industrijskega oblikovanja.

linki:
http://www.cosmit.it/webapp/cosmit/command/site/ShowSite?siname=Cosmit&lgrfnbr=1

http://www.imm-cologne.de

http://www.designboom.com/snapshots/cologne06.html

Revija Wallpaper