OBČINA IDRIJA, Mestni trg 1, 5280 Idrija, skladno z določbami Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti s programom razpolaganja, objavlja JAVNO DRAŽBO ZA PRODAJO NEPREMIČNIN.

Povezava: Javna dražba za prodajo nepremičnin 2015