Občina Idrija na podlagi 16. člena Odloka o oddajanju poslovnih stavb in poslovnih prostorov Občine Idrija v najem (Uradni list RS, štev.: 89/2011, 97/2012, 107/13) o b j a v l j a JAVNI RAZPIS za oddajo poslovnih prostorov v Idriji na naslovu: Prelovčeva ulica 5, Idrija in v Spodnji Idriji na naslovu: Na vasi 18, Sp. Idrija.

Podrobneje na tej povezavi:

Javni razpis za oddajo poslovnih prostorov 2015