Stanovanjsko gospodarstvo in investicije, d. o. o., je gospodarska družba z dejavnostjo upravljanja in posredovanja v prometu z nepremičninami, inženiringa in svetovanja. Navedene storitve opravljamo že več kot 20 let.

Sedež družbe je v Idriji na naslovu Kosovelova ulica 9, Idrija. V letu 2010 smo odprli poslovno enoto v Ilirski Bistrici na naslovu Bazoviška cesta 38, Ilirska Bistrica.

Storitve upravljanja večstanovanjskih stavb, našo temeljno dejavnost, izvajamo na območju občin Idrija, Cerkno, Ilirska Bistrica, Postojna in Kranj.

Upravljamo stanovanjske, stanovanjsko-poslovne in poslovne stavbe.

Zaradi želje po strokovnem in kvalitetnem opravljanju storitev, smo podpisniki Kodeksa o dobrih poslovnih običajih pri poslovanju z nepremičninami, člani Združenja za poslovanje z nepremičninami pri Gospodarski zbornici Slovenije in kot imetnik licence nepremičninskega posrednika, ki jo izdaja Ministrstvo za okolje in prostor, vpisani v register nepremičninskih posrednikov.

Z izkušnjami in znanjem, ponujamo kakovostne in celovite storitve na področju nepremičnin ter zagotavljamo čimboljše pogoje bivanja.

Direktor

SGI – Stanovanjsko gospodarstvo Idrija, d. o. o., Kosovelova ulica 9, 5280 Idrija

Reg. vložek štev.: 1/01120/00 pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici
Osnovni kapital: 104.323,15 EUR
Matična štev.: 5400481