V prilogi je objavljena prednostna lista upravičencev do neprofitnih stanovanj Občine Idrija – 2014

Upravičenci bodo odločbe o uvrstitvi na prednostno listo prejeli po pošti.