Naše storitve s področja gradnje predstavljajo:

 • iskanje ustreznih zemljišč primernih za gradnjo,

 • geodetske izmere,

 • pridobovanje geoloških in hidriogeoloških analiz v sodelovanju z ustreznimi izvajalci,

 • pridobivanje soglasij in potrebnih dovoljenj za gradnjo ter

 • dodatne storitve s področja gradbenega inženiringa.

Naše storitve s področja gradbenega inženiringa obsegajo:

 • pridobivanje zemljišč,
 • cenitve zemljišč,
 • spremembe namembnosti zemljišč,
 • prodajne, menjalne pogodbe,
 • vpis v zemljiško knjigo,
 • izdelava investicijskega programa,
 • izdelava projektne naloge,
 • priprava dokumentacije,
 • pridobitev grabenega dovoljenja,
 • strokovni nadzor med gradnjo,
 • finančni inženiring.

Svetujemo vam pri izdelavi ali pridobitvi ustreznih pogodb

PODROBNEJE O POGODBAH