V našem podjetju vam nudimo svetovanje tako pri upravljanju kot tudi pri posredovanju v prometu z nepremičninami.

Upravljanje nepremičnin

Pri upravljanju nepremičnin so pojavljajo številni tako upravno-pravni, kot tudi gradbeno-tehnični problemi. Predvsem gre na tem mestu izpostaviti ureditev medsebojnih razmerij med etažnimi lastniki, ki so lahko zaradi neskladnosti etažnih projektov z dejanskim stanjem še posebej zapletena, pridobivanje potrebnih soglasij in dovoljenj pa dolgotrajno in zamudno.

Posredovanje v prometu z nepremičninami

Pri nakupu nepremičnine je priporočljivo poiskati strokovno pomoč ljudi, ki se dnevno ukvarjajo z nepremičninskimi posli.

Kot posrednik v prometu z nepremičninami smo v skladu z Zakonom o nepremičninskem posredovanju za naročitelja dolžni pregledati pravno in dejansko stanje nepremičnine ter stranko opozoriti na morebitne pravne oziroma stvarne napake nepremičnine.
Potrebno je tudi preveriti ali je prodajalec dejanski lastnik nepremičnine, kako je s posestjo nepremičnine ali je nepremičnina obremenjena s pravicami tretjih ter se pozanimati o morebitnih pomanjkljivostih nepremičnine, ki vplivajo na njeno uporabno vrednost.
Kupec si ob pomoči nepremičninskega posrednika zagotovi bistvene informacije, ki so nemalokrat ključnega pomena pri sprejemanju tako pomembne življenjske odločitve, kot je nakup nepremičnine.

Ker ima vsaka nepremičninska transakcija svoje davčne učinke, je smiselno razmisliti tudi o davčnih možnostih in posledicah sklenitve nepremičninskega posla.

PRODAJA NEPREMIČNINE
NAJEM NEPREMIČNINE
NAKUP NEPREMIČNINE