Storitve

strokovna in druga opravila
PODROBNEJE
opravljamo vse storitve upravljanja nepremičnin, ki nam jih narekujejo zakoni in pravilniki

Lastniki

pravice in obveznosti lastnikov
PODROBNEJE
etažni lastniki imajo pravico predlagati in odločati o vzdrževalnih delih na svojih objektih

Najemniki

pravice in obveznosti najemnikov
PODROBNEJE
kako uporabljati najeto nepremičnino in kakšne pravice imajo najemniki

Rezervni sklad

za lažje vzdrževanje s finančne strani
PODROBNEJE
namen rezervnega sklada je zagotoviti sredstva za vzdrževanje ter porazdeliti finančno breme lastnikov

Merila

za določitev prispevka v rezervni sklad
PODROBNEJE
površina posameznega dela v etažni lastnini, starost ter rekonstrukcija nepremičnine

Obrazci

vloge, razpisi, cenik idr.
PODROBNEJE
vloga za izdajo soglasja za spremembe v stanovanju, prijava na razpis neprofitnega stanovanja, cenik SGI d.o.o., idr.